Thúc đẩy giao thương – Bảo hiểm bảo lãnh thông quan hàng hóa

Mục lục

Bảo hiểm bảo lãnh thông quan được Bộ trưởng Bộ Tài chính trình ký Chính Phủ. Điều này hứa hẹn trở thành đòn bẩy lớn cho giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa. Bài viết dưới đây hãy cùng Hanotrans cập nhật thông tin mới nhất về ngành xuất nhập khẩu.

Đề án từ Bộ Trưởng Bộ Tài chính

Như đã nói ở trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiễn Dũng đã trình ký Chính Phủ Đề án bảo hiểm bảo lãnh thông quan hàng hóa. Các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất hay quá cảnh đều có nội dung trong đề án này.

Đây chắc chắn là “cú huých” mạnh, tạo điều kiện mở cho các doanh nghiệp trong nước giao thương với thị trường quốc tế khi giảm thủ tục, và thời gian. Đồng thời đây cũng là điều kiện để nâng cao chuyên môn, năng lực quản lý của cơ quan Hải quan. Từ đó, giảm thiểu những rủi ro về việc không chấp hành thuế, sai thuế…

 

bảo hiểm hàng hóa

Mục đích của bảo hiểm bảo lãnh thông quan

Bảo lãnh thông quan được thực hiện nhằm 2 mục đích chính. Đó là đảm bảo đúng khoản thu cho ngân sách Nhà nước với các mặt hàng hóa được thông quan. Đồng thời đảm bảo tính tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong thương mại quốc tế.

Nội dung

Khái niệm bảo lãnh thông quan

Bảo lãnh thông quan là một khái niệm chưa phổ biến với nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước. Đây là hình thức cam kết đảm bảo thực hiện đúng và đủ các nghĩa vụ về thuế và các khoản phải nộp khác của hàng hóa từ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Bảo hiểm với Hải quan. Thay vì doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Điều này có nghĩa là cơ quan Hải quan sẽ quyết định thông quan hoặc giải phóng hàng dựa trên cơ sở giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa mà doanh nghiệp đã mua.

Chứng nhận bảo lãnh thông quan

Giấy chứng nhận bảo lãnh thông quan cho hàng hóa được doanh nghiệp bảo hiểm phát hành. Trong đó, có sự đảm bảo, cam kết về thực hiện các nghĩa vụ về thuế, và các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Chứng nhận bảo lãnh thông quan được phát hành theo đề nghị của tổ chức doanh nghiệp hay cá nhân người xuất nhập khẩu. Trong đó có sự cam kết của doanh nghiệp, cá nhân về hoàn thành nghĩa vụ có liên quan để thông quan hàng hóa.

 

bảo-lãnh-thông-quan

 

Lợi ích nhiều bên từ bảo hiểm “bảo lãnh thông quan”

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

Với cơ chế thực hiện bảo hiểm bảo lãnh thông quan, lợi ích trước tiên là thời gian thông quan được rút ngắn. Điều này có lợi cực lớn đối với Doanh nghiệp. Từ đó tiết kiệm chi phí, tăng nguồn vốn lưu động cho doanh nghiệp.

Lợi ích dành cho thị trường Bảo hiểm

Thị trường Bảo hiểm của Việt Nam chưa thực sự phát triển, do nhiều yếu tố khách quan, và chủ quan khác nhau. Mà chủ yếu do cá nhân/ tổ chức chưa thấy được ngay lợi ích của việc mua bảo hiểm.

Nhưng đối với bảo hiểm bảo lãnh thông quan, doanh nghiệp sẽ thấy ngay lợi ích của bảo hiểm qua từng lô hàng. Từ đó, thúc đẩy và mở rộng thị trường kinh doanh bảo hiểm trong nước phát triển.

Lợi ích về phía cơ quan Nhà nước

Việc thực hiện cơ chế bảo lãnh thông quan, cơ quan hải quan sẽ tối ưu hóa về hoạt động thu thuế. Từ đó, ngăn chặn tốt tình trạng gian lận thương mại, trốn thuế, vi phạm luật hải quan.

Do đó, thông tin kiểm tra giám sát cũng được quản lý một cách triệt để, rõ ràng. Mặt hàng hóa được thông quan đảm bảo đầy đủ thông tin trong hệ thống quản lý.

Đánh giá khách quan

Theo đánh giá của chuyên gia Liên minh tạo thuận lợi thương mại toàn cầu, bảo lãnh thông quan sẽ giúp giảm chi phí hành chính cho doanh nghiệp, cho cơ quan quản lý nhà nước. Con số chi phí được giảm lên đến 0,1-0,5% trị giá lô hàng cho doanh nghiệp.

Đối với các nước lớn như Hoa Kỳ, các nước thuộc khu vực châu Âu, bảo hiểm bảo lãnh thông quan hàng hóa được mở rộng tối đa. Thậm chí ngành cung cấp bảo hiểm thông quan hàng hóa còn phát triển vượt bậc. Nó trở hành công cụ hữu hiệu, tạo thuận lợi và đẩy mạnh thương mại quốc tế. Từ đó, các dịch vụ liên quan đi kèm cũng được phát triển.